REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

zasady ogólne

1. Składając zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu należy skompletować zamówienie poprzez wybór polecenia "Kup teraz" pod danym Towarem.

 

2. Po skompletowaniu całości zamówienia, akceptacji warunków umowy i określeniu danych do dostawy należy zamówienie przesłać wybierając przycisk „Złóż zamówienie”.

 

3. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 

4. Termin realizacji zamówienia wynosi zwykle 12 dni i liczony jest w Dniach roboczych.

 

5. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto.

 

6. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Duet S.C. Karpiński & Fryśny, ul. Nowodworska 17b, 54-433 Wrocław.

 

7. Nr rachunku bankowego: 92 1750 1064 0000 0000 0930 7206.

 

8. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w terminie 7 Dni Roboczych. 

 

9. Dostawy realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

10. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 

11. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki.

 

12. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 


 

UNABANANA

© JAZO 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKLEP

  1. en
  2. de

MARKA

PRODUKTY

KONTAKT