WARUNKI GWARANCJI

zasady ogólne

1.  Wszystkie wyroby sprzedawane za pośrednictwem sklepu unabanana.pl zostały wyprodukowane przez firmę DUET S.C. i objęte są 24-miesięczną gwarancją producenta. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu sprzedaży. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wyłącznie elementów uszkodzonych w okresie gwarancji na skutek wad materiałowych lub produkcyjnych.

 

2.  Warunkiem ważności gwarancji jest przedstawienie poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego wraz z dowodem zakupu.

 

3.  Żądanie klienta powinno zostać rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia. Czas ewentualnej naprawy lub wymiany ustalany jest indywidualnie i zależy od zakresu czynności gwarancyjnych. 


4.  W przypadku wystąpienia usterki należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania wyrobu gdyż może to prowadzić do dalszych uszkodzeń, a nawet wypadków i obrażeń. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z dalszego użytkowania wyrobu, w którym stwierdzono usterkę. 


5.  Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek montażu, użytkowania i przechowywania wyrobu przez użytkownika w sposób niewłaściwy i niezgodny z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji montażu i instrukcji obsługi oraz wynikających z innych okoliczności niezależnych od producenta.

 
6.  Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.

 
7.  Gwarancja traci swoją ważność w przypadku dokonania przez użytkownika wymiany lub wprowadzenia modyfikacji któregokolwiek z elementów wyrobu. 


8.  Producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wadliwych elementów. 

 
9.  Gwarancja dotyczy jedynie pierwszego właściciela wyrobu i swoim zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 


10.  Niniejsze warunki gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z zapisów prawa. 
 

UNABANANA

© JAZO 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKLEP

  1. en
  2. de

MARKA

PRODUKTY

KONTAKT